Datenschutzerklärung - Weingut WEINWURM

Přejít na obsah
Footer
Prohlášení o ochraně osobních údajů s účinností od 26.06.2018
Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto zpracováváme vaše data výhradně na základě právních předpisů (DSGVO, TKG 2003). V těchto zásadách ochrany osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů na našich webových stránkách.
 
 
Kontaktujte nás
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webu nebo napíšete e-mail, vaše data budou uložena za účelem zodpovězení vaší žádosti a následných otázek. Vaše údaje nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.
 
 
Cookies
Naše webové stránky používají tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory ukládané do vašeho zařízení pomocí internetového prohlížeče. Nezpůsobují žádnou škodu. Cookies používáme k tomu, abychom naši webovou nabídku učinili přátelskou. Některé soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě. Pokud nechcete, můžete nastavit prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavení souborů cookie a ty povolíte pouze v jednotlivých případech. Vypnutí souborů cookie může omezit funkčnost našich webových stránek.
 
 
Newsletter
Máte možnost se přihlásit k odběru našeho newsletteru prostřednictvím našich webových stránek. K tomu potřebujeme vaši e-mailovou adresu a vaše prohlášení, že s tím souhlasíte. Pokud se přihlásíte k odběru, souhlasíte s tím, do doby, než toto zrušíte, že můžeme na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, posílat zprávy, jak je popsáno výše.
Registrace se uskutečňuje podle tzv. postupu "double-opt-in", tzn. že po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení registrace. Registrace nabývá účinnosti po tomto potvrzení. Potvrzení je nutné k tomu, aby zabránilo neoprávněným osobám registrovat cizí e-mailové adresy. Odběr newsletteru můžete kdykoli bez udání důvodu zrušit kliknutím na příslušný odkaz v zápatí každé pošty nebo zasláním běžného e-mailu na wein@weinwurms.at. Náš informační servis je bezplatný. Vaše údaje jsou zpracovány přísně důvěrně a třetím stranám jsou předávány a ukládány pouze k technicky nezbytným poštovním účelům. Tato naše mailingová služba je prováděny prostřednictvím mailingového systému CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstrasse 43, 26180 Rastede, Německo. Vinařství WEINWURM uzavřelo smlouvu o zpracování dat s Clever Reach.
 
 
Postoupení vašich dat třetím stranám
Zásadně neposkytujeme osobní data třetím stranám s výjimkou, pokud s tím zákazník v konkrétním případě souhlasil nebo je to nutné z důvodů právních, regulačních, administrativních nebo na příkaz soudu. V případě, že bude předání osobních údajů externímu poskytovateli služeb (společnosti provozující lodní dopravu, ověřování platebních dat a podobně) nutné z důvodů zajištění služeb nebo zodpovězení otázek, vinařství WEINWURM zajištuje správné dodržení právních ustanovení ochrany údajů prostřednictvím technických a organizačních opatření. Pokud externí poskytovatel služeb kteroukoli ze zmíněných povinností poruší, rodina Weinwurmova za to neponese žádnou zodpovědnost, pokud z jejich strany budou všechny závazky dodrženy.
Kromě toho používáme vaše údaje k udržování databáze našich zákazníků, takže jsou zde ukládána pouze relevantní data.
 
 
Vaše práva
Máte právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost dat, odvolání a na právo vznést námitku. Pokud se domníváte, že zpracováním vašich dat byl porušen některý zákon o ochraně osobních údajů nebo byla v jakékoli formě porušena ochrana vašich soukromých dat, můžete si stěžovat u dozorčího orgánu. V Rakousku je to orgán pro ochranu údajů.
 
 
Externí odkazy
Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran. Nemáme žádný vliv na zásady ochrany osobních údajů nebo na zacházení s předpisy týkajícími se ochrany údajů externích stránek spojených s naší domovskou stránkou. Jedná se výhradně o odpovědnost příslušných vlastníků, vlastníků obsahu, provozovatelů nebo jiných. Po kliknutí na takový externí odkaz a na s ním spojené webové stránky přijímáte zásady ochrany osobních údajů příslušného webu.
 
 
Zabezpečení
Vinařství WEINWURM podniká veškerá nezbytná opatření k ochraně osobních údajů svých klientů a přijímá příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření, která zabraňují manipulaci, změnám, zničení, ztrátám nebo přístupu neautorizovaných třetích stran. Bezpečnostní opatření jsou neustále přizpůsobována technickým podmínkám a v případě potřeby jsou revidována.
 
 
Ukládání dat
Ukládáme osobní údaje tak dlouho, jak je nezbytné nutné pro poskytnutí požadované služby nebo zodpovězení žádosti, pokud tedy není nutné z důvodů právních, vládních nebo na příkaz soudních orgánů uchovávat data déle. Nezměněné údaje o zákaznících budou smazány po 10ti letech.
 
 
Odvolání
Veškeré souhlasy týkající se zpracování a používání vašich osobních údajů mohou být v budoucnu zrušeny.
 
Změna zásad ochrany osobních údajů
Společnost Weingut WEINWURM si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, doplnit, opravit nebo vymazat, zejména pokud boudou nové právní požadavky nebo technický vývoj vyžadovat odpovídající přizpůsobení této politiky ochrany osobních údajů.
 
Kontaktovat nás můžete prostřednictvím níže uvedených údajů:
 
Weingut WEINWURM
Majitel: Georg a Lisa Weinwurm
Hauptstraße 65
2181 Dobermannsdorf
wein@weinwurms.at
0043 2533 8581Weingut WEINWURM
Hauptstrasse 65
2181 Dobermannsdorf
Rakousko
+43 660 93 93 863 (mluvíme česky)
Odkazy
Kontaktujte nás
Návrat na obsah